CoachTools Pro

CoachTools PRO on työkalu helpottamaan valmentajien, urheilijoiden ja seuran arkea. Jatkuvalla palautteen keräämisellä ja laadukkaammalla harjoittelulla autat urheilijaa ja joukkuetta kohti tavoitteita.

Paremmilla työkaluilla kohti menestystä

Kerää jatkuvasti palautetta

Jatkuvalla urheilijan kuuntelemisella saat paremman näkymän hänen mieleensä ja tunteisiinsa. Voit seurata urheilijan ja joukkueen rasistusta ja pystyt reagoimaan harjoittelun kuormittavuuteen myös yksilötasolla ja ennakoit ylikuormitustilat. Avoimella tekstipalautteella saat arvokasta tietoa joukkueen toiminnasta ja kehityskohteista.

Suunnittele harjoittelua

Vie harjoituskalenteri suunnitelmineen helposti joukkueelle ja jaa halutessasi myös harjoitussisällöt harjoitevideoineen tai -kuvineen. Tehostat urheilijan oppimista ja autat heitä kehittymään tavoitteiden mukaisesti. Autat valmennustiimiä toimimaan paremmin, kun suunnitelmat ovat helposti kaikkien saatavilla mobiilissa.

Raporteilla näkymä urheilijan ja joukkueen arkeen

Kuormitus- ja harjoitusmääräraportointi

 • Näkymä urheilijan ja joukkueen kuormitukseen
 • Seuraa urheilijoiden harjoitusmääriä
 • Harjoituspäiväkirjalla kokonaisnäkymä harjoitteluun
 • Keskitä tieto yhteen paikkaan kaikesta harjoittelusta

Näe ja ymmärrä urhelijan tunteiden vaikutus

 • Seuraa urheilijan ja joukkueen mieltä
 • Kerää palaute jokaisesta tapahtumasta
 • Paranna ilmapiiriä reagoimalla palautteeseen
 • Kuuntelemalla urheilijaa kohti urheilijakeskeistä valmentamista
CoachTools Pro

JOUKKUE

JOUKKUELISENSSI

 • Kerää palautetta harjoituksista ja otteluista
 • Urheilijan ja joukkueen kuormitusraportointi
 • Joukkueen harjoitekirjasto
 • Harjoitusohjelmien ja -sisältöjen suunnittelu
 • Harjoitusohjelmien ja -sisältöjen jakaminen
 • Tallennetavat harjoituspohjat
 • Tapahtumailmoittautuminen
 • Ketjukokoonpanojen suunnittelu
 • Viestiseinätoiminto

SEURA

SEURALISENSSI

 • Näkymä koko seuran toimintaan
 • Yhdistää joukkueet saman seuran alle
 • Näkymä joukkueiden hyvinvointiin
 • Seuran harjoitekirjasto
 • Seuran historiatieto aina saatavilla
 • Jaa harjoituspohjia joukkueille
 • Tue valmentajia arjessa
 • Luo seuran valmennuslinja
 • Viestintä joukkueille

KERHO

KERHOLISENSSI

 • Kerää vanhemmilta palautetta kerhotapahtumista
 • Kerhoharjoitekirjasto
 • Tapahtumakalenteri
 • Vanhempien tunnukset
 • Tapahumailmoittautuminen
 • Viestiseinätoiminto
 • Seuran valmiit kerhojharjoituspohjat
 • Tue ohjaajia kerhotapahtumissa
 • Alle F-juniori-ikäisille

Joukkuelisenssi

Kuuntele urheilijoita ja saat paremman ymmärryksen mielialoista ja rasituksesta. Pystyt olemaan avuksi pelaajille, jotka tarvitsevat tukeasi.

Pystyt seuraamaan graafisista raporteista urheilijoiden henkilökohtaista, sekä joukkueen kuormitusta päivä- ja viikkotasolla. Tämän avulla voit reagoida nopeammin ylikuormitustiloihin.

Kerää harjoiteet joukkueen harjoitekirjastoon. Tämän avulla harjoitteet ovat helposti saatavilla harjoitussisältöihin. Voit hyödyntää harjoitteissa videota tai kuvia havainnoimaan harjoitetta.

Voit suunnitella harjoitusohjelmasi kätevästi harjoituskalenteriin. Yksittäisen tapahtuman suunnitelmaan lisäät harjoitteet tekstinä tai harjoitteita harjoitekirjastosta.

Jaat harjoitusohjelmat ja -sisällöt käden käänteessä koko joukkueelle! Lisäykset ja muutokset päivittyvät välittömästi jurheilijoiden ja toimihenkilöiden kalentereihin. Urheilijat pääsevät tutustumaan etukäteen harjoituksen sisältöön harjoitetasolla!

Harjoituseditorissa voit luoda valmiita harjoituspohjia. Näitä pohjia voit hyödyntää ketterästi harjoituksen suunnittelussa. Pohjia voit luoda kokonaisesta harjoituksesta tai ainoastaan harjoituksen yhdestä osiosta.

Näet kätevästi paikallaolijat ja estyneet jäsenet harjoitus- tai pelitapahtumasta. Ilmoittautumisieto on aina saatavilla koko valmennusryhmälle, tämä helpottaa harjoituksen suunnittelua ja tiedonkulkua.

Ilmoittautumistiedon perusteella voit suunnnitella ketjukokoonpanot harjoitus- ja pelitapahtumiin. Historiatieto on aina saatavillasi ja näin helpottaa suunnittelutyötäsi. Tieto jakautuu koko valmennustiimille ja kaikkila on aina ajantasainen tieto saatavilla.

Tärkeät viestit eivät enää katoa ryhmäviestimien viestitulvaan, vaan omat näkyvillä joukkueen ilmoitusseinällä. Joukkueen jäsenet pääsevät kommentoimaan viestejä ja vastamaan niihin. Tieto liikkuu entistä paremmin.

Seuralisenssi

Saat näkymän koko seuran arjen toimintaa ja pystyt tämän kautta auttamaan joukkueita ja valmentajia arjen työssä.

Seuralisenssin avulla seurasi joukkueet muodostavat yhden organisaation. Valmennustieto on jaettavissa koko seuralle ja toiminta yhteinäistyy.

Voit seurata seuran hyvinvointia palautteiden avulla. Tämän työkalun avulla pystyt reagoimaan poikkeamiin hyvissä ajoin ja tukemaan niitä joukkueita, joilla siihen on tarvetta.

Voit luoda seuratason harjoitteita. Myös kaikki joukkueiden lisäämät harjoitteet ovat näkyvissä seuran yhteisessä harjoitekirjastossa. Valmennustieto leviää ja tallentuu yhteen paikkaan hyödynnettäväksi myös tulevaisuudessa.

Kaikki seuran valmennustieto tallentuu yhteen järjestelmään ja on hyödynnettävissä myös vuosien päästä. Voit palata menneisiin kausiin ja tutkia mitä ja miten olette harjoitelleet. Tätä tietoa hyödyntämällä pääset jatkossa tekemään parempia suunnitelmia.

Seura saa käyttöönsä oman harjoituskirjaston, jonne voit luoda omia harjoituskokonaisuuksia. Tämän avulla syntyy helposti seuran oma fyysisen harjoittelun linja tai vaikkapa malliharjoitukset harjoitteineen ikäryhmä kohtaisesti.

Kerhovetäjille on valmiita harjoituspohjia, jotka sisältävät leikit, pelit ja harjoitteet videoineen. Tämä helpottaa heidän toimintaa tapahtumissa.

Voit luoda valmiita harjoituksia kerhon vetäjille madaltamalla heidän kynnystä liittyä mukaan toimintaan.

Kerholisenssi on tarkoitettu alle F-juniori-ikäislle lapsille.

Kerholisenssi

Vanhemmat voivat antaa palautteen kerhon toiminnasta, tämän kautta seura pystyy tarjoamaan parempilaatuista toimintaa lapsille.

Saat käyttöösi CoachTools-kerhoharjoitekirjaston, joka sisältää valmiita kerhoharjoitteita harjoitussuunnittelusi tueksi.

Vanhemmat saavat omat tunnuksensa lasten kerhoihin. Näiden avulla näet lastesi tapahtumat, ilmoittaudut tapahtumiin ja annat palatuetta. Lapset voivat kuulua useampaan seuraan ylilajirajoen ja näet kaiken toiminnan yhden tunnuksen takanta.

Kerhotapahtumat näkyvät kätevästi vanhemmille tapahtumakalenterista. Sen kautta päivittyvät muutokset ja peruutukset, jolloin olet tietoinen milloin ja mihin lapsesi tulee viedä.

Näet kätevästi paikalle tulevat lapset, tämän tiedon perusteella pystyt suunnittelemaan paremminn tapahtumat ja tarjoamaan laadukkaampaa toimintaa.

Tärkeät viestit eivät enää katoa ryhmäviestimien viestitulvaan, vaan ovat näkyvillä joukkueen ilmoitusseinällä. Kerhojoukkueen vanhemmat pääsevät kommentoimaan viestejä ja vastamaan niihin. Tieto liikkuu entistä paremmin.

Näet kätevästi paikallaolijat ja estyneet jäsenet harjoitus- tai pelitapahtumasta. Ilmoittautumisieto on aina saatavilla koko valmennusryhmälle, tämä helpottaa harjoituksen suunnittelua ja tiedonkulkua.

Ilmoittautumistiedon perusteella voit suunnnitella ketjukokoonpanot harjoitus- ja pelitapahtumiin. Historiatieto on aina saatavillasi ja näin helpottaa suunnittelutyötäsi. Tieto jakautuu koko valmennustiimille ja kaikkila on aina ajantasainen tieto saatavilla.

Tärkeät viestit eivät enää katoa ryhmäviestimien viestitulvaan, vaan omat näkyvillä joukkueen ilmoitusseinällä. Joukkueen jäsenet pääsevät kommentoimaan viestejä ja vastamaan niihin. Tieto liikkuu entistä paremmin.